รับของขวัญขอบคุณดีหรือไม่?

Q: บีได้ให้คำแนะนำเต้ในฐานะเพื่อนร่วมงาน หลังจากนั้นเต้ ชนะการประมูลได้ลงนามในสัญญากับบริษัทที่บีทำงานอยู่และส่งของขวัญมาให้บีเพื่อเป็นการขอบคุณ ในความคิดเห็นของคุณ บีควรรับของขวัญนั้นไว้หรือไม่

A: สามารถรับได้เนื่องจากเป็นของขวัญที่แสดงความขอบคุณ แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินควรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หากยังมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละประเทศ สามารถขอคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

#CP #CGVoices