โลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ “โลกรวน”จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

ปัจจุบันโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จนเรียกได้ว่าเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ “โลกรวน” และมาถึงจุดที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารุนแรงข้ามจุดที่ไม่มีวันหวนกลับ มีหลักฐานเพียงพอชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ไปทุกหนแห่งและภาพที่จะเกิดในอนาคต แหล่งน้ำทั้งหมดจะลดน้อยลง ดินแดนที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยในปัจจุบันจะกลายเป็นโอเอซิสแห่งทราย สิ่งนี้จะคุกคามความอยู่รอดของสายพันธุ์มนุษย์เรา นั่นหมายถึงว่าเรากำลังถูกเดิมพันด้วยโลกในแบบที่ไม่พึงปรารถนา (dystopian) ความพยายามในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และหนึ่งในนั้นคือความคล่องตัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมา


การขับเคลื่อนดังกล่าวนี้ส่งสัญญาณผ่านองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ปีนี้ต้องการรณรงค์และเรียกร้องให้ชาติต่างๆ ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างจริงจัง

แต่อย่างไรก็ดี โลกเคลื่อนไปหาความหายนะอย่างรวดเร็ว จึงมีตัวอย่างการคิดค้นและออกแบบอุปกรณ์ช่วยโลกที่ทันสมัยและดูล้ำเหมาะสำหรับการโอบอุ้มโลกแห่งอนาคตนั่นก็คือ “Terra Nova” โดรนที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนและสิ่งจำเป็นไปยังพื้นที่แห้งแล้งโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทบาทหนึ่งที่สำคัญของ Terra Nova คือการช่วยชะลอการแปรสภาพพื้นที่ไม่ให้เป็นทะเลทรายด้วยการปลูกป่าขนาดใหญ่ พร้อมกับความสามารถในการบรรทุกและเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ การลำเลียงเสบียงที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูภูมิประเทศที่รกร้าง หรือแม้แต่การขนย้ายผู้คนจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งด้วยระบบสั่งการอัตโนมัติ

ที่น่าสนใจสำหรับการใช้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของโดรน Terra Nova ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายต้นไม้จากที่หนึ่งไปปลูกอีกที่หนึ่ง สามารถบริหารจัดการน้ำ และควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชอินทรีย์ได้น่าทึ่งอีกด้วย โดยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่อยู่ได้ประมาณ 4 วัน

Terra Nova ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ผลิตอุปกรณ์จากวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด โดยหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้างระบบขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่กระทบเลย

นี่คือสิ่งที่นักประดิษฐ์ที่กำลังพูดถึงยานพาหนะอเนกประสงค์ Terra Nova ที่จะเป็นหนึ่งในความพยายามที่มนุษยชาติต้องต้องใช้เพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นจากหายนะในอนาคต

สำหรับโปรเจ็กต์นี้ เดวิด วอลเตอร์ เจ้าของไอเดียการคิดค้นและออกแบบ Terra Nova ได้รับแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้จากงานปลูกป่าที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดความเสี่ยงของวิกฤต และลดความขัดแย้งระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจทำให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย (Desertification) ซึ่งเขาคาดว่าหากไม่มีการจัดการแก้ปัญหาได้ดีพอ โอกาสจะเกิดการอพยพครั้งใหญ่ขึ้นภายในปี 2090 หรือในอีก 59 ปีข้างหน้า

แม้ดูจะอีกยาวนาน แต่นักวิทยาศาสตร์รวมทั้งนักประดิษฐ์ก็เตรียมการหาวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดรน Terra Nova ก็เช่นกัน

ที่มา : เพจ i Grren
อ้างอิง:Gaurav Sood . Jun 3, 2021 . This sustainable flying craft helps restore lost biodiversity in our dystopian, eroded future. Yanko design
ออกแบบ : David Wolter from Umeå Institute of Design