CPF จับมือ พม. เปิดอบรม “การใช้สื่อออนไลน์ รุ่นที่ 1” มุ่งสร้างพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21

CPF ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ภายในงาน ดร.สุริยา ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารองค์ความรู้ CPF เป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ “หลักการคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน (Digital Literacy)” รวมทั้ง “เทคนิคและทักษะการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ” ให้แก่ บุคลากร พม. และ สภาเด็กและเยาวชน รวม 50 คน โดยมี คุณเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. และ คุณอัศวิน จิตต์จำนงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPF ร่วมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมบัวบาน 1-2 ชั้น 15 อาคาร CP Tower สีลม
Cr.PR CPF