เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“คนดี มีความรู้สึกในใจอยู่ตลอดเวลา ว่าจะต้องตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณอย่างไร”

‘คุณอดิเรก ศรีประทักษ์’ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณอดิเรก ศรีประทักษ์

 

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

 

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู