โรงงานหน้ากากอนามัยซีพี ต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีให้การต้อนรับ พลตรีหญิง อิษฎา ศิริมนตรี ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานหน้ากากอนามัยของบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ บริษัท ซีพี โซเชียล อิมแพคท์ จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


ในการนี้ ทางคณะผู้แทนจากโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ได้รับชมวิดีทัศน์จุดเริ่มต้นของภารกิจการก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตหน้ากากอนามัยซีพี ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยประเภท Surgical Mask จัดอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และได้รับใบรับรองคุณภาพจาก Nelson Labs องค์กรมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยซีพี ที่ถือว่ามีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสูงรายหนึ่งของไทย