เครือซีพีจับมือ FWE ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาสู่อนาคต ระดมสมองผู้นำหลายภาคส่วนบนเวที  Forum for world Education 2022 สุดยอดการประชุมด้านการศึกษาระดับโลกครั้งแรกที่ประเทศไทย วันที่ 1-2 ธ.ค. นี้ที่สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมรับชมออนไลน์ที่ www.facebook.com/wearecp

วันที่  1- 2 ธ.ค. 2565  เครือเจริญโภคภัณฑ์​ ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับ Forum for World Education (FWE) จัด “Forum for world Education 2022” การประชุมสุดยอดด้านการศึกษาระดับโลกครั้งแรกที่ประเทศไทย เปิดเวทีระดมความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ของผู้นำด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักธุรกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยกระดับการพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจโลกในยุค 5.0 โดยจัดขึ้นที่ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์​ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  และร่วมสัมมนาในระบบออนไลน์ พร้อมถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/wearecp

ในวันที่ 1 ธ.ค. 2565  ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส ให้เกียรติเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Challenge & Opportunities for the New Chapter of Education คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บรรยายในหัวข้อ Educational transformation & human capital readiness to the world 5.0 คุณวรรณี เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน และหนึ่งในคณะกรรมการผู้ก่อตั้งองค์กร Forum for World Education ร่วมนำเสนอแนวคิดด้านการศึกษา ในหัวข้อ The Role of International Education in Fostering Student Resilience and Adaptability พร้อมด้วย คุณกรวัฒน์ เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amity ร่วมเสวนาในหัวข้อ Perspectives of the next generation

ในวันเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับโลก จากหลากหลายภาคส่วน อาทิ Mr. Guangfa Wang, ผู้ก่อตั้ง Forum for World Education (FWE), Msr.Cheng Davis, ผู้ก่อตั้งและประธาน Forum for World Education (FWE), Mr.Andreas Schleicher, Director of Education and Skills จากOECD, Mr. Colin Marson, Asia-Pacific Director Google for Education Google, Mr.Li-Kai Chen, Senior Partner and Managing Partner Mckinsey & Company, Dr. Kosol Petchsuwan, Advisor to National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น, คุณนโภช แซ่อุ่ย General Manager Toyota Education and Training Center, Toyota Motor Thailand / Executive Vice President, Toyota Automotive Technological College, Toyota Motor Thailand  และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ อีกมากมาย  ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษา เพื่อร่วมออกแบบรูปแบบการศึกษารองรับโลกอนาคตในยุค 5.0

นอกจากนี้ ในวันที่ 2 ธ.ค. 2565  ผู้บริหารของเครือฯ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะร่วมเสวนาในหัวข้อ The views of business leaders that have created their own schools.อีกด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้สนับสนุและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับด้านการศึกษาของประเทศและของโลก โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการบูรณาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพชัดประจักษ์สู่สายตาโลกด้วยแนวคิดของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

งาน Forum for world Education 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2565  ที่สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น. ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานชาวซีพี ร่วมในงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนรับชมออนไลน์ ได้ที่ www.fwe2022.com หรือชมออนไลน์ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค We are CP : https://fb.me/e/3buGuFlZP ที่จะถ่ายทอดสดให้รับชมอย่างต่อเนื่องตลอดการประชุมทั้ง 2 วัน