ส่องบูธเครือซีพีในการประชุมสุดยอดผู้นำโลก APEC 2022 อวดโฉมแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โชว์ศักยภาพผู้นำเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกกรรมอาหารคน อาหารสมอง สร้างโอกาสการเข้าถึงคุณค่าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ทีดีอย่างยั่งยืน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว กับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  2022 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จ การขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจ BCG โดยองค์กรภาคเอกชนกว่า 30 องค์กรร่วมออกบูธ

การประชุมครั้งนี้ เครือซีพี พร้อม 3 กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ได้ร่วมออกบูธนำเสนอแนวคิด และการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ขานรับนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-based, Circular และ Green Economy เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแก่ประเทศไทย

บูธของเครือฯ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ตรงฮอลล์หน้า Media Center  เดินตรงเข้ามาจากทางเข้าที่ต้องผ่านระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เดินตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงเข้าไปด้านในจะเห็นบูธของเครือฯ ที่ตั้งอยู่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด

แวะเข้าไปในบูธของเครือฯ สิ่งที่แรกที่สะดุดสายตา คือ โลโก้ ซีพี100 พร้อมด้วยโลโก้ของ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ และทรู  ที่สื่อให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในการทำธุรกิจ  โดยได้นำเสนอนเทคโนโลยี นวัตกรรมและความสำเร็จที่นำไปสู่ความยั่งยืนของเครือฯ เพื่อแสดงให้ชาวโลกและนักลงทุนจากต่างประเทศได้เห็นความมุ่งมั่นของเครือฯ

เครือฯ  ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และฉายให้เห็นภาพของการเป็นองค์กรผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

พร้อมกันนี้ ยังได้นำเสนอภาพของนโยบายการทำธุรกิจที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบครอบคลุมการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้ง 14 กลุ่มธุรกิจใน 8 สายธุรกิจหลัก ผ่านโมเดลการทำธุรกิจที่ตั้งแสดงให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

การนำเสนอข้อมูลการทำธุรกิจของเครือฯ ในครั้งนี้ยังเป็นการตอบรับนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-based, Circular และ Green Economy เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแก่ประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้

ภายในบูธของเครือฯ ยังได้บอกเล่าถึงการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการขยายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด

รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านชีวภาพเพื่อสร้างธุรกิจมูลค่าสูง ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience)

นอกจากนี้ภายในบูธของเครือฯ ยังบอกเล่าเรื่องราวและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนเป็นศูนย์ภายในปี  2050 หรือ Net Zero by 2050  รวมภาพกิจกรรมการฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 10.4 ล้านต้น ซึ่งได้ใช้โดรนและเทคโนโลยีเอไอ ติดตามผลเพื่อตรวจดูการเจริญเติบโต รวมทั้งตรวจดูการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม

เครือฯ ยังตอกย้ำภาพความมุ่งมั่นของการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักผ่านโครงการสบขุ่นโมเดล “สบขุ่นโมเดล กาแฟสร้างป่า กักเก็บคาร์บอน” ที่เครือฯ เข้าไปสนับสนุน และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นความร่วมมือของชาวชุมชนบ้านสบขุ่นและภาคเอกชนอย่างเครือซีพีที่สามารถพลิกฟื้นผืนป่ากลับมาได้สำเร็จ ซึ่งความมุ่งมั่นต่อไปคือ การเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นอีกในอนาคต โดย โครงการนี้ นอกจากช่วยกักเก็บคาร์บอนฯ ได้แล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ชาวชุมชนอีกด้วย

จากฟากฝั่งของการเพิ่มพื้นที่ป่า ภายในบูธของเครือฯ ยังนำเสนอภาพของการส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลไทย ผ่านโครงการ SEACOSYSTEM ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลเชิงบูรณาการ  พร้อม ๆ ไปกับการส่งเสริมศักยภาพชีวิตชุมชน  การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ  การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การวิจัยและพัฒนา 

ทั้งนี้ จากความสำเร็จ และความมุ่งมั่นของเครือฯ ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการรันตีโดยรางวัลและความภูมิใจในรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันต่างๆ ซึ่ง ได้รวบรวมมานำตั้งแสดงในครั้งนี้ด้วย

ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องราว และความภาคภูมิใจที่เครือซีพีรวบรวมและนำเสนอผ่านการจัดบูธนิทรรศการ ด้วยแนวคิด Making Today  a Better Tomorrow ซึ่งยังมีข้อมูลดี ๆ จาก 3 กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ที่มาตั้งแสดงในงานนี้ด้วย เพื่ออวดสายตาชาวโลกในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอเชิญชวนชาวซีพีมาร่วม “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open.Connect. Balance.”  โดยสามารถเกาะติดการประชุม ชมทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่ TNN ช่อง 16 ที่มีการรายงานข่าวทุกวันตลอดช่วงเวลาการจัดประชุม