สังคมขอบคุณวิสัยทัศน์ประธานอาวุโสตั้งรง.ผลิตหน้ากากอนามัย

สวัสดีครับชาวซีพี ห้วงเวลานี้หวังว่าทุกคนจะดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองและคนรอบข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อร้ายไวรัสโควิด-19 กันนะครับ เพราะล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศแล้วว่าไวรัสโควิด-19 ถือเป็นการระบาดใหญ่ของโลก จนสร้างความหวั่นวิตกไปทั่วเพราะเกือบทุกพื้นที่ของโลกถูกไวรัสนี้โจมตีนำไปสู่การเข้มงวดกวดขันในการเข้าออกประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนรวมทั้งเกิดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ไม่เพียงพอถึงกับมีคำพูดว่าหาหน้ากากอนามัยยากและราคาแพงกว่าทอง

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่นิ่งของการระบาด ท่านประธานอาวุโสของพวกเราได้แสดงความตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ โดยเครือซีพีจะเร่งตั้งโรงงานภายใน 5 สัปดาห์เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยออกมาแจกจ่ายให้บุคลากรการแพทย์และประชาชนคนไทยเพื่อทุกคนจะได้ใช้ป้องกันตัวเองและลดการระบาดของไวรัสนี้ ด้วยเสียงตอบรับจากสังคมมากมาย

จากวันนั้นมาผมทราบว่าทีมงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงานก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการออกแบบ การเตรียมพื้นที่ การเตรียมการด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างเพราะยิ่งเสร็จเร็วก็จะช่วยประเทศและประชาชนได้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทีมที่เกี่ยวข้องในการสร้างโรงงานและให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายและแผนทุกประการเพราะทุกคนต่างคาดหวังและเฝ้าติดตาม

อย่างไรก็ตามผมได้มีโอกาสติดตามการทำงานของคณะทำงานในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19ที่มี ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล และ คุณนพปฎล เดชอุดม เป็นแกนนำพร้อมทั้งทีมHR ทีมธุรการอาคารสถานที่จากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มีเรื่องที่ต้องขอให้พวกเราชาวซีพีร่วมมือกันอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังจุดเสี่ยงทั้งในประเทศ ต่างประเทศ การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัวหากมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย การกักตัวเองกรณีเข้าข่ายตามกระบวนการของการแพทย์

พวกเรา 3 แสนคนมีเป้าหมายร่วมกันคือต้องไม่ให้ใครติดเชื้อและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานที่ สำนักงานต่างๆ ซึ่งพวกเราชาวซีพีแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างก็ช่วยกันแนะนำ ตักเตือนเพื่อนพนักงาน อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่ต้องให้ชาวซีพีช่วยกันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็มีผลกระทบตามมาได้ นั่นคือเวลาพวกเราอยู่ในลิฟต์หรือประชุมใกล้ชิดกันหากสวมหน้ากากอนามัยก็จะช่วยให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในลิฟท์ ไม่จำเป็นไม่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะคนที่ไม่สวมหน้ากาก

เรื่องถัดมาคือเรื่องการทิ้งหน้ากากอนามัยเพราะเมื่อมีการใช้มากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือการทิ้ง เพราะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ การเก็บทิ้งต้องทำเป็นการเฉพาะ มีการเก็บม้วนพับและทิ้งถูกที่ เรื่องนี้ต้องฝากทุกอาคารสำนักงานเตรียมที่ทิ้งเฉพาะ เก็บเฉพาะ นำไปทำลายเฉพาะ
ครับ พวกเราชาวซีพีร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมมือกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯที่บริษัทประกาศขอความร่วมมือเพื่อทุกคนและครอบครัว สังคม ประเทศชาติปลอดภัย