We are CP E-Newsletter ประจำวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2566

💚 We are CP E-Newsletter

ติดตามข่าวสารภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

🗓 ประจำวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2566

💚 โลตัส เดินหน้าสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ขยายความร่วมมือสู่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก รับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกรชาวเขา ส่งขายทั่วประเทศ จัดมหกรรมสินค้าโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ที่สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์

โลตัส เดินหน้าสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ขยายความร่วมมือสู่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก รับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกรชาวเขา ส่งขายทั่วประเทศ จัดมหกรรมสินค้าโครงการหลวง “เลอตอสู่โลตัส” ที่สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์

💚 ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก

ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก

💚“กุ้งซีพี แปซิฟิก” สุดยอดเมนูในดวงใจ 2 ปีซ้อน งาน C.P. FOOD FAIR 2023

“กุ้งซีพี แปซิฟิก” สุดยอดเมนูในดวงใจ 2 ปีซ้อน งาน C.P. FOOD FAIR 2023

💚 แพทย์จุฬาฯ ผนึกทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยี AR สร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)

แพทย์จุฬาฯ ผนึกทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยี AR สร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)

💚 “ซีพี-เมจิ” เดินหน้าโครงการ ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา” ชู Robot และ Coding พัฒนาเยาวชนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

“ซีพี-เมจิ” เดินหน้าโครงการ ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา” ชู Robot และ Coding พัฒนาเยาวชนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21