We are CP E-Newsletter ประจำวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2566

💚 We are CP E-Newsletter

ติดตามข่าวสารภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

🗓 ประจำวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2566

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น  เยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น  เยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่องภารกิจความร่วมมือด้านอวกาศในภาคการศึกษาไทย สู่มิชชั่นต้นแบบห้องปฏิบัติการอาหารอวกาศหนึ่งเดียวในเอเชีย ก้าวล้ำไปกับมาตรฐาน NASA

ส่องภารกิจความร่วมมือด้านอวกาศในภาคการศึกษาไทย สู่มิชชั่นต้นแบบห้องปฏิบัติการอาหารอวกาศหนึ่งเดียวในเอเชีย ก้าวล้ำไปกับมาตรฐาน NASA

ซีพีแรม เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหาร Bellisio และศูนย์วิจัยฯ ซีพีเอฟ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน

ซีพีแรม เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหาร Bellisio และศูนย์วิจัยฯ ซีพีเอฟ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน

เซเว่น อีเลฟเว่น สานต่อโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” ครั้งที่ 2 พร้อมมอบอุปกรณ์จำเป็นสนับสนุนการทำงานหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ เนื่องในวันกู้ชีพแห่งชาติ 10 มีนาคม

เซเว่น อีเลฟเว่น สานต่อโครงการ “ส่งกำลังใจให้ My Hero” ครั้งที่ 2 พร้อมมอบอุปกรณ์จำเป็นสนับสนุนการทำงานหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ เนื่องในวันกู้ชีพแห่งชาติ 10 มีนาคม

ผู้บริหารเจียไต๋ และฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร FarmInno (Thailand) Service Center ณ สำนักงานเจียไต๋ อ้อมน้อย

ผู้บริหารเจียไต๋ และฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร FarmInno (Thailand) Service Center ณ สำนักงานเจียไต๋ อ้อมน้อย