รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น  เยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัล ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 คุณทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น และคุณนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะฯ เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) ในฐานะที่เป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลและแหล่งบ่มเพาะ Start Up ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา Start Up ของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญอีกประการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของญี่ปุ่นให้เติบโต พร้อมกันนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่องค์กรเทคคอมปานี กับท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ และท่านประธานคณะผู้บริหารศุภชัย เจียรวนนท์

ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น  คุณทาโร โคโนะ  และคณะฯ พร้อมด้วยคุณนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย   ได้เข้าเยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณธนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมทรู ดิจิทัล พาร์ค หรือ TDPK บนถนนสุขุมวิท 101/1 ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ในระดับภูมิภาค โดย TDPK โดดเด่นด้วยขนาดกว่า 230,000 ตารางเมตร และพร้อมด้วยระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในพื้นที่เดียว  หลังจากนั้นท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานสุภกิต เจียรวนนท์ และ ท่านประธานคณะผู้บริหาร ศุภชัย เจียรวนนท์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่น ท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะฯ ณ ห้องรับรอง อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างกัน

ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ คุณทาโร โคโนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่เป็นพื้นที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ให้กับประเทศไทย  ภายใต้นโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมสตาร์ตอัพในภูมิภาคและระดับโลกให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขณะที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทยตลอดจนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเครือซีพีและทรูจะผลักดันให้ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็น Cyber Tech District ต้นแบบย่านนวัตกรรม

อนึ่งในการเยี่ยมทรู ดิจิทัล พาร์ค ครั้งนี้  ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ได้นำคณะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ True IDC Experience Center ที่อยู่ภายในทรู ดิจิทัล พาร์ค เฟส 2  และได้นำคณะสัมผัสประสบการณ์ Co-working Space ที่ตอบสนองวิถีชีวิตดิจิทัลของคนทำงานในปัจจุบันที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แห่งนี้

สำหรับทรู ดิจิทัล พาร์ค มีพื้นที่กว่า 230,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นฝั่งอีสต์และเวสต์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อีสต์ เปิดให้บริการเมื่อปี 2562 เป็นระบบนิเวศสำหรับสตาร์ตอัพแห่งแรกในประเทศไทย และทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ เปิดบริการปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Tomorrow Life Campus” โดยแบ่งพื้นที่ให้บริการหลากหลาย ได้แก่ Co-working Space, Enterprise Space, Startup Innovation Space, Events and Business Services Space รวมถึงพื้นที่ส่วนของร้านค้า พื้นที่สำนักงานให้เช่าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริการโซลูชั่นด้านไอโอที (IoT Solutions) และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับการทำธุรกิจ อาทิ Cloud Computing และ ระบบ e-Payment เป็นต้น โดยรวบรวมทั้ง บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสตาร์ทอัพผู้ประกอบการเทค อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ เพื่อหลอมรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน