We are CP E-Newsletter ประจำวันที่ 25-26 มกราคม 2566

💚 We are CP E-Newsletter

ติดตามข่าวสารภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

🗓 ประจำวันที่ 14-19 มกราคม 2566

💚 เครือซีพี ผนึกกำลัง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ยกระดับโครงการปลูกผักในโรงเรือนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี มุ่งสู่การเป็น Veggie Hub

เครือซีพี ผนึกกำลัง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ยกระดับโครงการปลูกผักในโรงเรือนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี มุ่งสู่การเป็น Veggie Hub

💚 ซีพีเอฟร่วมพัฒนานักนวัตกรรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมอาหารในระดับภูมิภาค

ซีพีเอฟร่วมพัฒนานักนวัตกรรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมอาหารในระดับภูมิภาค

💚 แม็คโคร จับมือกองทัพเรือ เปิดรับสมัครงานให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการ หนุนนโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ”

แม็คโคร จับมือกองทัพเรือ เปิดรับสมัครงานให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการ หนุนนโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ”

💚 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการกับ ม.เกษตร พร้อมตั้งเป้าศึกษาการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบือไทย

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการกับ ม.เกษตร พร้อมตั้งเป้าศึกษาการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบือไทย

💚 เจียไต๋ ร่วมยินดีร้านมงกุฎทอง เปิดตัวสโตร์ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) แห่งแรก พร้อมจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตรและโรงเรือนอัจฉริยะ

เจียไต๋ ร่วมยินดีร้านมงกุฎทอง เปิดตัวสโตร์ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) แห่งแรก พร้อมจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตรและโรงเรือนอัจฉริยะ