ขอแสดงความยินดีกับ คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 จาก รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร และเพื่อน ๆ พนักงาน ร่วมแสดงความยินดี

โดยในปีนี้ คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ เป็น 1 ใน 11 คน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้บริหารภาคเอกชน บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และ ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ 5 ประเทศ 8 บริษัท โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย

พวกเรา ชาว WeareCP ขอร่วมแสดงความยินดี กับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจ สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ และเป็นตัวอย่างอันน่าภาคภูมิใจของเรา

#วิศวกรรมครบวงจรธุรกิจเกษตรภัณฑ์ #วิศวกรรม #ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา2565 #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ธุรกิจเกษตรภัณฑ์

ที่มา ธุรกิจเกษตรภัณฑ์