ซีพีเอฟร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดงาน CPF-VET HATYAI RUN FOR CHARITY 2019 เดิน-วิ่ง กับเพื่อนสี่ขา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟ โดยชมรม CPF Running Club ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน CPF-VET HATYAI RUN FOR CHARITY 2019 เดิน-วิ่ง กับเพื่อนสี่ขา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนักวิ่งชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 1,550 คน ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสุขภาพ พร้อมชวนเพื่อนรักสี่ขาขนปุย จำนวน 30 ตัว เข้าร่วมวิ่งด้วย โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ให้แก่การแข่งขันวิ่งการกุศล CPF-VET HATYAI RUN FOR CHARITY 2019 ในครั้งนี้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน ซีพีเอฟจะมอบให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ ดูแลสุขภาพสัตว์จรจัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นทุนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษา และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานเอกชนอีกด้วย

Cr:Pr CPF