เอกอัครราชทูตกัมพูชาชื่นชม “ซีพีเอฟ” ดูแลแรงงานต่างชาติได้มาตรฐานสากล

ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (Mr. Ouk Sorphorn) (ที่ 4 จากขวา) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมทั้งคณะทูต ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คุณบัลลังก์ ไวทย์ศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) นายอำเภอโชคชัย เดินทางมาเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่แรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพิ่มความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแรงงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานไทย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล แรงงานได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีคุณปริโสทัต ปุณณภุม (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล และนายภาณุวัตร เนียมเปรม (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารโรงงาน ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.นครราชสีมา