เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร้อยเรียงความดี  ร่วมกับ ททบ.๕ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อลมหายใจในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  ด้วยความห่วงใยผู้ป่วยโควิด-19    มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี  โดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหมายให้คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เป็นผู้แทน ร่วมกับ พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.๕)  ส่งมอบถังออกซิเยนทางการแพทย์  พร้อมเกจ์จ่ายออกซิเยน  จำนวน 10 ชุด ให้แก่ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ  โดยมีคุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมด้วย คุณทองปอนด์ ถาวรสถิต  ปลัดอำเภอบางบ่อ  คุณจรินทร์ เอี่ยมยัง  นายกเทศมนตรีอำเภอบางพลีน้อย ร่วมรับมอบ  ณ  ศาลาว่าการจังหวัดสมุทรปราการ


ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  ยังคงมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งมีข้อจำกัดเรื่องเตียงในโรงพยาบาลทำให้ทางชุมชนไม่สามารถส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทุกคน  ทางเทศบาลตำบลบางพลีน้อยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ได้จัดตั้ง ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลีน้อย  ณ ถนนบางนาตราด กม.33  ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ   ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 219 เตียง เป็นศูนย์ต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการ มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาและมีถิ่นที่อยู่อื่นที่มาทำงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางพลีน้อย อนามัย,  รพ.สต.  ดูแลให้การรักษา เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยตลอดเวลา  ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และด้วยความที่มีผู้ป่วยเข้ารักษาอย่างต่อเนื่องทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน ไม่เพียงพอในการรักษา  ทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และ ททบ.๕  เล็งเห็นความสำคัญได้สำรวจในสิ่งที่ขาดแคลนจึงนำชุดออกซิเยนพร้อมเกจ์วัด มามอบให้เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกชิเจนได้อย่างทันท่วงที  และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์ฯ    นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังได้ส่งกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ทุกท่านที่เสียสละ ตั้งใจเพื่อให้เราทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน