แม็คโครเกาะสมุย มอบผ้ากันเปื้อน aro จำนวน 200 ผืน ให้กับ ตลาดชุมชนต้านภัยโควิด19

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจุฑาพร อจลศาสตร์ ผู้จัดการทั่วไปและพนักงานแม็คโครสาขาเกาะสมุย มอบผ้ากันเปื้อน aro จำนวน 200 ผืน ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ตลาดชุมชนต้านภัยโควิด และได้เข้าร่วมการเสวนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เกาะสมุย โดยมี คุณธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธาน พร้อมเปิดงาน ตลาดชุมชุนต้านภัยโควิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ น้ำตกหินลาด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Cr:สื่อสารองค์กรแม็คโคร