ขอเชิญเพื่อนพนักงานชมความงดงามของสัตว์ป่าและธรรมชาติกับโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

รางวัลเกียรติยศ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ประจำปี 2562
ชื่อภาพ : ป่าพรุควนเคร็ง
โดย : นายปุลิน เวชโช
สถานที่ถ่ายภาพ : อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพนก ประจำปี 2563
ชื่อภาพ : ปกป้อง
โดย : นายณรงค์ สุวรรณรงค์
สถานที่ถ่ายภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

รางวัลดีเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์อื่น ๆ ประจำปี 2562
ชื่อภาพ ดงปะการังความงดงามแห่งท้องทะเลไทย
ภาพโดย นายสุรกิจ แสวงชิต
สถานที่ หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต

รางวัลดีเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ประจำปี 2562
ชื่อภาพ ป่าสีชมพู
ภาพโดย นายศราวุฒิ ทองเมือง
สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก