ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง-พระราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และภริยา คุณมาริษา เจียรวนนท์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และภริยา คุณบุษดี เจียรวนนท์ คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร และคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยา คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกร ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักพระราชวังได้จัดสถานที่เปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น.