คุณประเสริฐศักดิ์แบ่งปันประสบการณ์ ‘การทำธุรกิจในจีน’ ในรุ่นบุกเบิกกว่า 45 ปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Doing Business in China: Business Negotiation” ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดจากการทำงานตลอด 45 ปี ที่ได้ร่วมเข้าไปบุกเบิกธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ในจีน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

จีนเป็นหนึ่งเดียว สู่โครงสร้างพื้นฐานต่อยอดประเทศ

 

คุณประเสริฐศักดิ์ เล่าว่านับจากปี 1979 หลังที่เหมา เจ๋อ ตุง รวมจีนเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ จีนได้พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานของจีน อาทิ Sea Port ท่าเรือรับตู้สินค้าอันดับ 1 ของโลก Sea Bridge (Dong Hai) สะพานข้ามทะเลเชื่อมต่อไปยังท่าเรือ และ High Speed Train เป็นโครงสร้างสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนต่อยอดการประกอบธุรกิจได้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ในปี 1980 ได้ร่วมลงทุนในประเทศจีน เกิดเป็น Chia Tai Conti Group ขึ้นที่เมืองเซินเจิ้น ด้วยความสามารถและการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ กับประเทศจีนเสมอมา

‘การเจรจาการค้าในจีน’ เริ่มต้นเพื่อสานต่อ

ในการทำธุรกิจนั้นมีหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการเข้าถึงและสานความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งคุณประเสริฐศักดิ์ ได้แบ่งปันเคล็ดลับ Do & Don’t ในการเจรจา ดังนี้

Do: เตรียมข้อมูลให้พร้อม ฟังและพูดให้ตรงประเด็น สานสัมพันธ์อันดีเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ มีความนอบน้อมสู่เป้าหมายเชิงบวก สร้างแนวร่วมสนับสนุนการเจรจา

Don’t: หลีกเลี่ยงการมอบของขวัญมีมูลค่า หลีกเลี่ยงการพูดคุยประเด็นที่มีผลต่อความสัมพันธ์ข้อมูลที่ผลต่อการตัดสินใจ ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นพูดคุยถึงสิ่งที่เป็นด้านดีและต่อยอดได้ นอกจากนี้ควรเก็บอารมณ์ให้ได้จะสร้างผลดีต่อการเจรจาธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณประเสริฐศักดิ์ ยังบอกอีกว่า การนำสินค้าเข้าไปขายในจีนควรมีพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยสนับสนุน รวมทั้งการติดต่อแหล่งผู้ผลิตหรือการเจรจาเพื่อลดต้นทุน และในการทำธุรกิจต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้ ซึ่งในการทำธุรกิจนั้นเรามี หอการค้าไทยในจีนที่ช่วยพาผู้ประกอบการไปพบกับพาร์ทเนอร์โดยตรงและช่วยพิจารณาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมได้

ความสำคัญของ ‘ระบบบริการจัดส่งสู่ผู้รับปลายทาง (Logistics)’

คุณประเสริฐศักิด์ ยังได้เล่าถึง วิธีการขนส่งสินค้าซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 6 วิธี ได้แก่ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางตู้คอนเทนเนอร์ ทางท่อ และโดรน ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงตั้งแต่ต้นทางก่อนส่งสินค้า ประกอบด้วย การคงสภาพและคุณภาพสินค้าตลอดขบวนการจัดส่ง รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ควรปกป้องสินค้าจนถึงผู้รับ พร้อมทั้งการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม อุณหภูมิเพื่อรักษาสินค้าให้คงรูปและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินค้า บริหารพื้นที่ในบรรจุภัณฑ์ให้คุ้มค่า ศึกษาเส้นทางการขนส่ง หาเวลาและโอกาสไปตรวจสอบสินค้าปลายทาง


“การดำเนินธุรกิจกับจีนหรือต่างประเทศในปัจจุบัน ขอให้ผู้ประกอบการและผู้ที่กำลังศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเปิดใจ มองโลกในแง่ดี และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อสรรค์หาโอกาสในการร่วมตลาดต่างประเทศที่ดีกว่า” คุณประเสริฐศักดิ์ ฝากข้อคิดทิ้งท้ายบรรยายพิเศษครั้งนี้