ผลงานซีพียั่งยืนธุรกิจของเครือในจีนผ่านเข้ารอบ 2 ถึง 100 โครงการ กรรมการคัดเลือกเข้มข้นให้นำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ ได้ 23 ทีมเข้าร่วมชิงรอบสุดท้าย ปลายเดือนมกราคม ศกนี้

รายงานข่าวจากโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการว่าโดยเมื่อวันที่ 5-7 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ในกลุ่มธุรกิจฯที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้มีโครงการเข้าสู่การนำเสนอรอบที่ 2 ถึง 100 โครงการ  คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณพัชรี คงตระกูลเทียน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลั่นกรอง, ดร.สดุดี สุพรรณไพ ประธานกรรมการคัดเลือกโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนปี 2563,  คุณ Shirley Wang กรรมการ-คณะกรรมการกลั่นกรอง, คุณ Wang Juan กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรอง, คุณ Eva Liu SVP Chinese SGC Team โดยคัดเลือกโครงการผ่านการประชุมออนไลน์  ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานจาก 100 โครงการ มีจำนวนโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 23 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจ อาทิ  โครงการซีพีเหิงซุ่ย​ขจัดความยากจน,โครงการปันความรัก​ให้แก่เพื่อนพนักงาน​ เพื่อปลอบประโลมจิตใจ และโครงการมูลนิธิการกุศลเพื่อประชาชนของซีพีเซียงหยาง ผลการคัดเลือกในครั้งนี้ จะนำไปรวมกับผลงานที่คัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก เข้าสู่รอบตัดสินจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีทั้งคนภายในเครือฯและกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมตัดสินรอบสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดจัดคัดเลือกในรอบสุดท้ายในวันที่ 21-22 มกราคม  และ 28-29 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยมีผลงานที่เข้าสู่รองบตัดสินรวม 99 ผลงาน โดยในรอบนี้ จะมีคณะกรรมการจากภายนอก 3 ท่าน และกรรมการจากภายใน 2 ท่าน ร่วมตัดสิน โดยให้แต่ละทีมนำเสนอผ่านออนไลน์

ทั้งนี้ โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน จะประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบในโอกาสต่อไป เพื่อนซีพีสามารถติดตามผลการตัดสินได้ที่นี้ เร็วๆนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ http://www.click4planet.com