20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ👦🏻👧🏻

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ👦🏻👧🏻

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา…มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ คือ “การพัฒนาเด็กและเยาวชน” ผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ.. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์

วันนี้…เรามีต้นแบบความสำเร็จของ”น้องซองอุ๊” และ”น้องท๊อป” นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ที่ได้รับทุนฯ ในการศึกษาต่อในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระราชูปถัมภ์ จนประสบความสำเร็จเป็นอนาคตของชาติ 🤍