น้อมรำลึก “มาฆบูชา” วันแสดงโอวาทปาติโมกข์ เครือซีพี และกลุ่มทรู เชิญพุทธศาสนิกชน เปิดมุมมองสู่ความสุขด้วยธรรมะยิ่งรู้ธรรม ยิ่งทำให้ชีวิตดี กับสามเณรปลูกปัญญาธรรม

26 กุมภาพันธ์นี้ ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็น “วันมาฆบูชา” หรือการบูชาในวันเพ็ญ เดือนมาฆะ ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ “การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ชาวพุทธทุกคน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทย วันมาฆบูชา ยังถือเป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต จึงได้จัดโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เรียลลิตี้ธรรมะรายการแรกของโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง และเนื่องในวันสำคัญมาฆบูชานี้ ได้รวบรวมเทปการแสดงธรรมะในรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่จัดขึ้นในแต่ละปี รวมถึงสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หลายท่านมาร่วมถ่ายทอดหลักธรรม ให้แง่คิดคติสอนใจ อันนำพาชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุข อาทิ หลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี พระอาจารย์ชยสาโร องค์ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ พระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย พระอาจารย์เกวลี เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี

และเพื่อเป็น “มาฆปูรณมีบูชา” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเปิดมุมมองสู่ความสุขด้วยธรรมะ เพราะยิ่งรู้ธรรม ยิ่งทำให้ชีวิตดี โดยรับชมการบรรยายธรรมะจากเหล่าพระอาจารย์ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3pIRd5e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณต่อพระพุทธศาสนา

#สามเณรปลูกปัญญาธรรม
#ทรูปลูกปัญญา