เครือซีพี เดินหน้านโยบาย “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนต่อเนื่อง มอบกล้าไม้ 2 หมื่นต้น ให้กรุงเทพมหานคร หนุนสร้างกรุงเทพฯสู่มหานครสีเขียว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด จาก Urban Action และ คุณธานิน วินวัชรเวช ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนเครือฯ ร่วมร้อยเรียงความดีสู่สังคม มอบกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 20,000 ต้น มูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนแนวคิดสร้างกรุงเทพฯสู่ “มหานครสีเขียว” โดยได้รับเกียรติจากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบกล้าไม้ดังกล่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐฯ  กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมา 100 ปีพร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ จึงได้สนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลนให้แก่กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย โกงกาง ลำพู โปร่งแดง โปร่งขาว ฝาดแดง และฝาดขาว โดยกล้าไม้ดังกล่าวนำมาจากการจ้างงานชุมชน “ฝากเลี้ยงกล้าไม้” จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ซึ่งริ่เริ่มโดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี มีนโยบายส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงมอบหมายให้เครือซีพีและบริษัทในเครือฯ ร่วมกันนำร่องโครงการจ้างงานชุมชนฝากเลี้ยงกล้าไม้ดังกล่าวขึ้น และส่งต่อกล้าไม้ให้แก่บริษัทในเครือและพันธมิตรหลายภาคส่วนนำไปปลูกต่อไป เพื่อเพิ่มพื้นที่เขียว ลดโลกร้อน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนในทุกมิติ

สำหรับกล้าไม้ที่ได้รับมอบให้กรุงเทพมหานครจะมีการส่งมอบให้กับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตต่าง ๆ นำไปปลูกและดูแลตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายกรุงเทพมหานครในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ในการช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของคนในชุมชน