เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบไข่ไก่สดซีพี สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมสนับสนุนให้มีโภชนาการที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหมายให้ คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบไข่ไก่สดซีพี ให้กับวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร โดยมี พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย) เจ้าอาวาสวัดหงส์​ รัตนารา​ม​ ราชวรวิหาร​ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมสนับสนุนให้มีโภชนาการที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อีกทั้งในโอกาสพระภิกษุ สามเณร ที่สอบผ่านในปีที่ผ่านมา ภายในงานทำบุญบำเพ็ญสังคหวัตถุธรรม ประจำปี 2565 (งานอายุวัฒนมงคลพระธรรมวชิรเมธี)โดยมอบ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพระภิกษุ สามเณร ได้บริโภคไข่ไก่ซีพีที่มีโภชนาการที่ดี อิ่มท้อง เสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง และเป็นอีกหนึ่งขวัญและกำลังใจต่อไป

#ซีพีร้อยเรียงความดี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ #ไข่ไก่สดซีพี