กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ภายใต้การบริหารของ ซี.พี.แลนด์ รับโล่เกียรติคุณโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริหารอาคารและงานวิศวกรรมบูรณาการ ซี.พี.แลนด์ ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่เกียรติคุณในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ให้บริการบริเวณลานจอดรถชั้น 8 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) รูปแบบ Normal Charge 2 หัวจ่าย 1 ตู้ รองรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid (PHEV) และ Battery Electrical Vehicle (BEV) โดยมีสายชาร์จ Type 1 และ Type 2 บริการชาร์จได้พร้อมกัน 2 คัน

ซี.พี.แลนด์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าในอาคารเพื่อรองรับรถไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ที่กำลังขยายตัวทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

Cr: ด้านความยั่งยืน นวัตกรรม ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ซี.พี. แลนด์