คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือ CP- CPF ร่วมกับกองทัพบกจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระกับชาวคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือ CP- CPF พร้อมด้วย คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร CPF และชาวคลองเตยมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณสวนหย่อม ชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3

จากนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ และคุณสุภกิต ร่วมแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชน 10,000 คน จำนวน 9 ชุมชน ใน 7 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพปลอดภัยเพื่อใช้ปรุงอาหารจาก CP-CPF ประกอบด้วย เนื้อไก่สด 1,300 กิโลกรัม, ไข่ไก่ 10,000 ฟอง ข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 10,000 ขวด

นอกจากนี้ คณะฯ ได้พบปะให้กำลังใจหน่วยแพทย์ทหารบกที่มาปฎิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพและตัดผมฟรีแก่ชาวคลองเตย ขณะเดียวกัน คุณสุภกิต รับมอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ จาก คุณสุรวัฒน์ กลักสมบูรณ์ ประธานชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 และชาวชุมชน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสของกองทัพภาคที่หนึ่ง จำนวน 9 แห่ง ใน 9 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยเครือ CP- CPF เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน

Cr:Pr CPF