คณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ซีพี ออลล์ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2020 พร้อมแผนงาน ปี 2021

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ซีพี ออลล์ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในไตรมาส 4 ปี 2 2563 พร้อมรับทราบแผนการดำเนินงาน ในปี 2564 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ และผ่านระบบ VDO Conference เน้นการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย โดยมีคุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการทบทวนเป้าหมายและความยั่งยืน ในปี 2021 – 2030, การสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน, รายงานข้อร้องเรียนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม, การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, ความคืบหน้าการแยกขยะและการจัดการพลาสติก พร้อมร่วมเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อน ซีพี ออลล์ สู่ความยั่งยืนต่อไป