ปิดฉากเอเปค 2022  เครือซีพี และบริษัทในเครือยืนยัน พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG  อย่างยั่งยืน

21 พฤศจิกายน 2565  ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)  หรือ เอเปค 2022  เมื่อวันที่ 14  – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ งาน APEC  CEO Summit  2022 หรือ การประชุมสุดยอดซีอีโอแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ   ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  เพื่อร่วมผลักดันความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่านความร่วมมือและมุ่งเสริมสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน  ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” (Open Connect Balance)  ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)  ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยได้ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ บมจ.ซีพีออลล์ หรือ ซีพีออลล์  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ ทรู เป็นต้น ได้ร่วมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 และ APEC  CEO Summit  2022  ในการเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ของไทย

ในส่วนของ APEC 2022 เครือซีพีและบริษัทในเครือ ได้แก่ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ และกลุ่มทรู ได้ร่วมออกบูทนำเสนอการดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) หรือ BCG ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือซีพีที่จะส่งเสริมการเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกมิติ  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แวะเยี่ยมชมบูธเครือซีพี พร้อมกล่าวขอบคุณเครือซีพีที่ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ  รวมไปถึง คุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทตลอดช่วงของการประชุมเอเปค  ทั้งนี้ เครือซีพี  ได้ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ  จัดแสดงโชว์สาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย นำโดย “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักมวยไทยขวัญใจมหาชน  ร่วมด้วยทีม “ครูดิน” คุณวิทวัส ค้าสม แห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย พร้อม “น้องไออุ่น” ด.ญ. พัชยาพร ค้าสม ไอดอลเยาวชนมวยไทย ร่วมสาธิตมวยไทยให้กับสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิด  นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เผยแพร่  Soft Power ในรูปแบบของศิลปะไทย

คุณธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า  การประชุมเอเปค 2022 ในครั้งนี้ถือว่าสำเร็จตามหัวข้อหลัก คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” (Open Connect Balance)  โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ต้องมุ่งเน้นความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเพียงอย่างเดียว  พร้อมเดินหน้าสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก FTAAP ผลงานที่เป็นรูปธรรม คือ จัดทำแผนงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆ  ฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันอย่างปลอดภัย และไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความพร้อมรับมือวิกฤติใหม่ในอนาคต  และผู้นำเอเปคทุกคนได้ร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” วางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  โดยภาครัฐได้ประกาศนโยบาย BCG ให้เป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนเป้าหมายหลักต่างๆ  ในส่วนของภาคธุรกิจ ภาคเศรษฐกิจ  และภาคการผลิต  ในการบริหารจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น  แต่ธุรกิจทุกระดับจะต้องช่วยกันทำให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  กล่าวว่า  เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่ 2 ท่ามกลางความท้าทายในช่วงที่กำลังฟื้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทั้งนี้หลักการของการจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้คือ Open Connect Balance โดยสิ่งที่เครือฯ นำมาเสนอในครั้งนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด “Making Today A Better Tomorrow” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลในเรื่อง “โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว” (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) โดยทั้ง 3 หลักการถูกนำมาผสมผสานเข้ากับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงความสมดุลและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ  เพื่อให้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค สามารถบรรลุตามเป้าหมาย BCG เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของทุกเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในเอเปคต่อไป

ติดตามชมเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 :