ดีเดย์ 1 ก.ย. ให้สิทธิ์วีซ่าระยะยาวต่างชาติพำนักในไทย 10 ปี / เกษตรกรจมหนี้ 2 ปีชำระไม่ไหว ธ.ก.ส.แบก NPL พุ่ง 10% / BNITMX ส่ง PrompBiz ลุย SMEs เข้าถึงแพลตฟอร์มชำระเงิน

ทันทุกข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุน กับ CP Business Watch
สำนักเศรษฐกิจและการลงทุนของเครือฯ (Economic and Investment Center) ขอนำเสนอ ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ เพื่อเสริมการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ

เศรษฐกิจไทย

ดีเดย์ 1 ก.ย. ให้สิทธิ์วีซ่าระยะยาวต่างชาติพำนักในไทย 10 ปี

 • วีซ่าระยะยาวหรือ Long – Term Resident Visa: LTR Visa จะเปิดใช้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ตั้งเป้าดึงต่างชาติ จำนวน 1 ล้านคน ใน 5 ปี ให้สิทธิประโยชน์กับ 4 กลุ่ม ได้แก่
 • 1.ผู้มีความมั่งคั่งสูง ต้องมีทรัพย์สินมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี และลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ

  2.ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีรายได้ต่ำกว่าที่กำหนด ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 250,000 เหรียญสหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาล หรืออสังหาริมทรัพย์

  3.ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย ต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีรายได้ต่ำกว่าที่กำหนด ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับเงินทุน Series A

  4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีรายได้ต่ำกว่า ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีหรือมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เข้ามาทำในประเทศไทย

 • ผู้ถือ LTR Visa จะได้สิทธิพำนักในประเทศไทย 10 ปี โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 17 สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ และมีผู้ติดตามได้ 4 คน (ทีเอ็นเอ็น 16)

เกษตรกรจมหนี้ 2 ปีชำระไม่ไหว ธ.ก.ส.แบก NPL พุ่ง 10%

 • ธ.ก.ส.เอ็นพีแอลทะลัก 10% ชี้เกษตรกรเจอสารพัด จมหนี้ด้อยศักยภาพชำระนาน 2 ปี เร่งเข้าช่วยปรับโครงสร้าง “ยืดอายุหนี้-ลดดอกเบี้ยสูงสุด 50-ตรึงดอกกู้ให้นานที่สุด” พร้อมเดินหน้าสร้างรายได้-ปล่อยสินเชื่อเติมสภาพคล่อง ตั้งเป้าทั้งปีกด NPL ลงเหลือ 7-8.99% (ประชาชาติธุรกิจ)

ธุรกิจดิจิทัล

NITMX ส่ง PrompBiz ลุย SMEs เข้าถึงแพลตฟอร์มชำระเงิน

 • National ITMX Co (NITMX) ได้สร้าง PromptBiz ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลและแหล่งการเงินได้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ SMEs ท้องถิ่นขยายไปสู่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ มีกำหนดจะทยอยดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ (บางกอกโพสต์)