โลกร้อนกระทบเป็นระลอก ยุโรปพลังงานราคาสูง ไทยค่าไฟขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ทันทุกข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุน กับ CP Business Watch
สำนักเศรษฐกิจและการลงทุนของเครือฯ (Economic and Investment Center)ขอนำเสนอ ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ เพื่อเสริมการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

THAI ECONOMY

บอร์ด ปตท. อนุมัติขยายเวลาตรึงราคา NGV ต่ออีก 3 เดือน (Thaipost)

  • ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2565 รวมเป็นเงินอีกกว่า 2,800 ล้านบาท
  • นอกจากนี้ ปตท. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ที่จะหมดอายุในเดือนมิ.ย. 2565 นี้ ออกไปอีก 3 เดือน จนถึง 30 ก.ย. 2565

อัตราค่าไฟฟ้าจะขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม (กรุงเทพธุรกิจ)

  • อัตราค่าไฟฟ้าจะขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (หน่วย) ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม อัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นซึ่งประกอบด้วยอัตราค่าไฟฟ้าพื้นฐานและอัตราค่าไฟฟ้าเชื้อเพลิงหรือ Ft เป็นผลมาจากความจำเป็นในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มากขึ้น ซึ่งมีราคาแพงแต่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ มีงบประมาณจำกัดในการอุดหนุนค่าไฟฟ้า

วิกฤตอาหารจะกระทบไทยในครึ่งปีหลัง (ประชาชาติธุรกิจ)

  • การขาดแคลนอาหารทั่วโลกคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ของปีนี้ โดยการสะสมและกักตุนอาหารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบเจอในปีนี้ เนื่องจากผลผลิตพืชผลที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการขาดแคลนปุ๋ยและอาหารสัตว์
  • อย่างไรก็ตามการขาดแคลนอาหารน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกอาหารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าว

RETAIL INDUSTRY

JD.com ของจีนประกาศการเติบโตที่ช้าที่สุดที่เคยมีมาในงานเทศกาลช็อปปิ้งในจีน (Reuters)

  • ยอดขายรวมของบริษัท JD.com เป็น 9,618.HK เพิ่มขึ้น 10.3% ในช่วง 18 วันจนถึงวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง “618” ครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของ โดยเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วจากการเติบโต27.7 %.ในงานช่วงเดียวกันของปีก่อน

ENERGY INDUSTRY

คลื่นความร้อนในยุโรปสร้างแรงกดดันต่อระบบพลังงานดันราคาให้สูงขึ้น (Reuters)

  • อุณหภูมิที่ร้อนจัดมาถึงเร็วกว่าปกติในปีนี้ โดยเฉพาะในฝรั่งเศสและสเปน กระตุ้นให้ผู้บริโภคเปิดเครื่องปรับอากาศแม้ว่าราคาพลังงานจะอยู่ในระดับสูง ความต้องการพลังงานที่สูงจากฤดูร้อนนี้จะทำให้การเก็บก๊าซไว้ใช้ในฤดูหนาวให้เพียงพอนั้นทำได้ยากขึ้น และจะทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นในฤดูหนาว