มติสภา ถอนร่าง พ.ร.บ. กัญชงกัญชา ให้กลับไปทบทวนใหม่ / ฮอนด้า เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV 10 รุ่น ภายในปี 2025 / วอลโว่เริ่มผลิตรถบรรทุกไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ตั้งเป้ายอดขาย 50% ภายในปี 2030

ทันทุกข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุน กับ CP Business Watch
สำนักเศรษฐกิจและการลงทุนของเครือฯ (Economic and Investment Center) ขอนำเสนอ ข่าว บทความ และบทวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ เพื่อเสริมการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ

เศรษฐกิจไทย

มติสภา ถอนร่าง พ.ร.บ. กัญชงกัญชา ให้กลับไปทบทวนใหม่

  • ที่ประชุมสภาได้ลงมติด้วยเสียงข้างมาก ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกจากวาระการประชุมออกไปก่อน ด้วยมติ 198 ต่อ 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง
  • ประเด็นที่สำคัญ คือ ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 มิถุนายน ที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด มีความวิตกกังวลไปทั่วทั้งจากวงการการแพทย์ วงการศึกษา ประชาชนทั่วไป และเข้าใจว่าเป็นการเปิดกัญชาเสรีแล้ว ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้น่าจะนำไปสู่การควบคุมได้ดีที่สุด (ประชาชาติธุรกิจ)

ยานยนต์ไฟฟ้า

ฮอนด้า เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV 10 รุ่นภายในปี 2025

  • ฮอนด้า ตั้งเป้าขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1 ล้านคันต่อปีภายใน 5 ปีข้างหน้า และเป็น 3.5 ล้านคันต่อปี ภายใน 2030 (ฐานเศรษฐกิจ)

วอลโว่เริ่มผลิตรถบรรทุกไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ตั้งเป้ายอดขาย 50% ภายในปี 2030

  • วอลโว่ ทรัคส์ กล่าวว่าขณะนี้กำลังดำเนินการผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมหนัก 3 รุ่น Volvo FM, Volvo FMX and Volvo FH โดย สามารถวิ่งได้น้ำหนักรวม 44 เมตริกตัน โดยมีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ที่ 300-380 กิโลเมตร
  • วอลโว่ ทรัคส์ยังมั่นใจว่า ภายในปี 2030 ยอดขาย 50% ของรถบรรทุกที่วอลโว่ขายทั่วโลกจะเป็นรถบรรทุกไฟฟ้า (CNBC)

เทคโนโลยี

ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง และ ดาต้าเซ็นเตอร์เผชิญปัญหาด้านพลังงาน

  • ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง และ ดาต้าเซ็นเตอร์กำลังเผชิญปัญหาด้านพลังงาน โดยในปีที่ผ่านมา เซิฟเวอร์เหล่านี้ใช้พลังงานไปมากถึง 14% ของประเทศไอร์แลนด์ เนื่องจากเซิฟเวอร์ดังกล่าวต้องใช้ปริมาณพลังงานและน้ำจำนวนมากในการจ่ายไฟและทำให้เซิร์ฟเวอร์เย็นลง
  • แม้ว่าไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และ นอร์เวย์มีความต้องการดึงดูดธุรกิจกลุ่มนี้ แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานลดลงอย่างมากจากนโยบายการเปลี่ยนผ่านการเป็นกลางทางคาร์บอนของสหภาพยุโรป จึงเริ่มเกิดคำถามถึงการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะเมตาเวิร์ส (บางกอกโพสต์)