น้ำใจ CP-CPF เติมเสบียงอาหารช่วยชาวบ้านหมอ จ.สระบุรี สู้ภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น CPF เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ร่วมส่งความห่วงใยผ่านโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นำวัตถุดิบอาหารสนับสนุนโรงครัวพระราชทาน วัดสารภี ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารให้ถึงมือชาวบ้าน
ที่โรงครัวพระราชทาน วัดสารภี ชาว CP-CPF จิตอาสา จ.สระบุรี ผนึกกำลังสนับสนุน ไข่ไก่สด เนื้อสุกร และน้ำดื่มซีพี เพื่อนำไปปรุงอาหารปรุงสุกพร้อมทาน โดยมี คุณพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี รับมอบ ซึ่งภารกิจของโรงครัวพระราชทานจะข้าวกล่อง วันละ 2,000 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชนชาวอำเภอบ้านหมอ มากกว่า 2,000 หลังคาเรือน หลังได้รับผลกระทบจากแนวกั้นน้ำบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสักพังทลาย ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่
ด้าน นายอำเภอบ้านหมอ ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.บ้านหมอ นำฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางโขมดและเทศบาลตำบลตลาดน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตลอดจนสมาชิก อส. จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมอาหารจากโรงครัวพระราชทาน ลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ชาวชุมชนใน อ.บ้านหมอ บรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้น
ขณะเดียวกัน คุณจิระ วงษ์เขียว นำชาว CP-CPF จิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนบริษัทฯ ระดมกำลังลงเรือท้องแบนล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก เพื่อขนผลิตภัณฑ์อาหารทั้งไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เสริมเสบียงมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งในพื้นที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงพื้นที่อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อนำความช่วยเหลือส่งถึงมือพี่น้องคนไทยโดยเร็วที่สุด รวมทั้งครอบครัวของพนักงานที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้
นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ชาว CP-CPF จิตอาสา ระดมกำลังลงพื้นที่นำอาหาร น้ำดื่ม ไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ได้แก่ สระบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น
Cr. PR CPF