CPF เร่งส่ง “อาหารจากใจ” ต่อเนื่อง เป็นกำลังเสริมศูนย์ห่วงใยคนสาคร พร้อมรับมือโควิด

CPF เดินหน้าส่งมอบอาหาร สนับสนุน จ.สมุทรสาคร ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ให้แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด -19” รวมทั้งสิ้นกว่า 19,600 แพ็ค และกับข้าวสำเร็จรูปอีก 600 กิโลกรัม พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็น เพื่อเสริมความพร้อมให้กับศูนย์ฯ และเป็นกำลังใจกับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์-พยาบาล และผู้ติดเชื้อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยชาวสมุทรสาครสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
คุณชัยวัฒน์ ปรีดิศรีพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมกับ คุณธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม CPF ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน 3,000 แพ็ค และกับข้าวสำเร็จรูป 600 กิโลกรัม มอบให้แก่ คุณวัฒนา ตวงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ และ นพ.ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์ชำนาญการ รพ.สมุทรสาคร เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” 5 แห่ง ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยก่อนหน้านี้ CPF ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแก่ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ” ไปแล้ว 16,604 แพ็ค ผ่านคุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
CPF ยังได้นำตู้แช่เย็นจาก CP FreshMart ไปติดตั้งที่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร รวม 5 จุด ประกอบด้วย รพ.สมุทรสาคร, รพ.กระทุ่มแบน, ศูนย์วัฒนาแฟคตอรี่, สนามกีฬาจังหวัด และวัดโกรกกราก เพื่อช่วยเก็บรักษาคุณภาพอาหารพร้อมทานที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอีกด้วย
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ กล่าวว่า “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ใน จ.สมุทรสาคร รวมทั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงอาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวสมุทรสาครในการควบคุมอัตราการแพร่ระบาดในจังหวัดให้เร็วที่สุด รู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนอาหารปลอดภัยจากซีพีเอฟ เพื่อแทนความห่วงใยให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามได้บริโภคอาหารคุณภาพ ปลอดภัย อย่างเพียงพอ นับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดเตรียมอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ CPF ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19″ โดย CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ขานรับนโยบายเครือซีพีและภาครัฐ จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาล 15 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี และสนับสนุน กุ้งซีพี แปซิฟิก 300 กิโลกรัมให้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งมอบกุ้ง ซีพี แปซิฟิก 300 กิโลกรัม ให้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยซีพี 30,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางและแรงงานต่างชาติใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรสาคร
บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำผลิตภัณฑ์อาหาร สำเร็จรูป 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง เพื่อแทนความห่วงใย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 1,200 ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่กักตัวในตลาดกลางกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร
นอกจากนี้ CPF ยังร่วมกับ เครือซีพี ตามดำริของ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือ CP-CPF มอบอาหารและหน้ากากอนามัยผ่านสถานทูตเมียนมา ผนึกพลัง ทรู และ โอสถสภา สนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ตและเครื่องดื่ม เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาใน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ตลอดจนมอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว อีกด้วย
Cr.PR CPF