คู่ค้า SMEs ยิ้มรับ CPF ช่วยเครดิตเทอม 30 วัน เสริมสภาพคล่อง ฝ่าวิกฤตโควิดและเติบโตไปด้วยกัน

CPF ดำเนินโครงการ Faster Payment ตั้งแต่เดือน ต.ค. ช่วยคู่ค้าธุรกิจที่เป็น SMEs มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและรายบุคคล 6,000 คน โดยให้เครดิตเทอมภายใน 30 วันหลังตรวจรับสินค้าและบริการครบถ้วน เพื่อช่วยเหลือคู่ค้า SMEs ของบริษัทฯ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ฟื้นตัวก้าวข้ามวิกฤตและเติบโตไปด้วยกัน
Cr.CPF