เรื่องดีดี CPF พาชม “กระบวนการผลิตปลาซีพี” สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม