CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รับรางวัล “Best CEO in Food & Beverage Industry แห่งปี 2021” จาก Bangkok Post มั่นใจ ผลดำเนินงานปีนี้มีทิศทางที่ดีขึ้น

CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รับโล่รางวัล Bangkok Post CEO แห่งปี 2021 (Bangkok Post CEO of the Year 2021) เป็น Best CEO in Food & Beverage Industry (CEO ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม) โดยมี คุณศูนย์รัฐ บุญยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และคณะ เป็นตัวแทนมอบ ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม
รางวัล Bangkok Post CEO แห่งปี 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยหนังสือพิมพ์ Bangkok Post สื่อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย เพื่อยกย่องผู้นำองค์กรชั้นนำและผู้นำทางความคิดในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากผลโหวตของผู้อ่านบางกอกโพสต์และประชาชน
CEO คุณประสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดำเนินงานของ CPF ในปี 2565 ว่า มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เป็นผลบวกจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกคลี่คลาย และหลายประเทศเปิดประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการบริโภคสินค้าและอาหารเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ยอมรับว่าในปีนี้มีความท้าทายเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และพลังงานปรับสูงขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย ล่าสุด มีปัจจัยใหม่ คือ ราคาน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไก่แปรรูป อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกเนื้อไก่ทดแทนยูเครน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกไก่เนื้อที่สำคัญในสหภาพยุโรป โดยรวมปีนี้ CPF จะมีรายได้โตขึ้น 10% จากปี 2564
ท่ามกลางความท้าทายเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญการบริหารจัดการให้มีเพียงพอสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารดำเนินการได้อย่างไม่หยุดชะงักและเพียงพอต่อความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
ขณะเดียวกัน CPF เน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยังมองหาโอกาสในการเติบโตตลอดเวลา ทั้งการเพิ่มประเทศลงทุนและเพิ่มกลุ่มสินค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนให้สมเหตุสมผลรองรับกับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิต เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการขนส่งและกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ ยังสร้างแบรนด์และพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายด้วย
สำหรับแนวทางการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ บริษัทฯ จะเน้นพัฒนา เนื้อทางเลือก (Alternative meat) ทั้ง เนื้อจากพืช (Plant-based meat) และ เนื้อจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Cell-based meat) โดยพัฒนาเองและร่วมกับสตาร์ทอัพทั่วโลก ในปีที่ผ่านมา CPF ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช ภายใต้แบรนด์ Meat Zero ในไทย รวมทั้งส่งออกไปตลาดฮ่องกงและสิงคโปร์ สำหรับในปีนี้มีเป้าหมายขยายไปตลาดญี่ปุ่นและยุโรป โดยเฉพาะผู้บริโภคในสหภาพยุโรปมีกระแสทานโปรตีนทางเลือกเติบโตมากขึ้น เพราะตระหนักถึงสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มสูงขึ้น
Cr.PR CPF