น้องกล้า รอพี่ๆ CPF มารับกลับบ้าน พร้อมแล้ว กิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” ภายใต้โครงการ Sustainability in Action ยั่งยืนได้ ด้วยมือเรา แจ้งจุดและวันเวลารับกล้าไม้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ รอบที่ 1

📍 ตรวจสอบขั้นตอนการรับ จุดรับต้นกล้า วัน-เวลา ดังนี้
🌱 จุดที่ 1 โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี วันที่ 8-9 ก.ย. 64 เวลา 09:00-16:00 น.
🌱 จุดที่ 2 สำนักงานไก่กระทงแก่งคอย อ. แก่งคอย จ. สระบุรี วันที่ 6-7 ก.ย. 64 เวลา 9:00-16:00 น.
🌱 จุดที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 6-11 ก.ย. 64 เวลา 09:00-16:00 น.
🌱 จุดที่ 4 ลานจอดรถชั้น 9 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ วันที่ 13-14 ก.ย. 64 เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-15:00 น.
🌱 จุดที่ 5 ลานจอดรถ ตรงข้าม อาคาร 128 CPF ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ วันที่ 10 ก.ย. 64 เวล า 10:00-14:00 น.
🌱 จุดที่ 6 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง 99 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 09:00-16:00 น. (เฉพาะพนักงานโรงงานบ้านบึง) และวันที่ 10 ก.ย. เวลา 09:00-16:00 น. (หน่วยงานใกล้เคียงที่เลือกจุดรับกล้าไม้ที่ โรงงานบ้านบึง)
🌱 จุดที่ 7 โครงการซีพีเอฟ ปลูกปันป้องป่าชายเลน อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 9-10 ก.ย. 64 เวลา 09:00-16:00 น.
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับกล้าไม้ในรอบแรกไม่ทัน จะเปิดให้ลงทะเบียนรับกล้าไม้ รอบที่ 2 เดือน ต.ค. 64 นี้