CPF จัดเสวนาพิเศษ : RESILIENT LEADERSHIP ผู้นำเรียนรู้จากความผิดพลาดและจากประสบการณ์ของผู้อื่น

CPF จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ RESILIENT LEADERSHIP ผู้นำเรียนรู้จากความผิดพลาดและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เพื่อให้พนักงานได้ปลดล็อกศักยภาพของตนสู่การเป็นผู้นำที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากประสบการณ์ตรงของผู้นำองค์กรชั้นนำ ทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่ง จากนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียง เพื่อใช้บริหารตนเอง ตลอดจนทีมงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับวิทยากรพิเศษ ได้แก่ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ “ที่ปรึกษา” ด้านการตลาดเเละประชาสัมพันธ์ให้กับ SCB และประธานกรรมการ บริษัท Purple ventures ผู้สร้าง Application “Robinhood” ในหัวข้อ เรียนรู้วิธีการ “ล้ม ลุก เรียน รู้” ผ่านประสบการณ์ของผู้ฉลาดเรียนรู้ที่ก้าวข้ามทุกวิกฤต และ คุณพศิน อินทรวงศ์ นักเขียน, นักแต่งเพลง และวิทยากรที่มีชื่อเสียง ร่วมแบ่งปันในหัวข้อ การวางใจให้เป็น เมื่อต้องเจอกับความไม่แน่นอน และยิ้มรับทุกปัญหาด้วยจิตเบิกบาน
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ เล่าถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาของตนเอง เช่น ปัญหาสุขภาพ การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ การก้าวข้ามความกลัวในการพูดในที่สาธารณะ โดยเรียนรู้จากอุปสรรคและความผิดพลาด พร้อมแนะว่า การรับมือเมื่อต้องเจอความล้มเหลวนั้น ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ยอมรับความผิดพลาด และการให้โอกาส
“การซ้อมและเตรียมพร้อมรับความล้มเหลว (แป้ก) บ่อยๆ ให้รู้สึกสนุก จะทำให้เราไม่กลัวเพราะคุ้นชิน เปรียบเสมือนวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์” คุณธนา กล่าว
ด้าน คุณพศิน อินทรวงศ์ แนะนำวิธีการรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตโดยการฝึกฝนจิตใจให้ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ ไม่คิดมากและกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไม่โทษผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงตนเองควรเปลี่ยนที่นิสัย โดยทบทวนว่าตนเองนั้นมีกิเลสที่ไม่ดีอย่างไร ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นและเริ่มเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่พยายามมากเกินไป แต่ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น หากเป็นคนขี้โมโห วิธีแก้ไขคือต้องนิ่งเงียบ ถ้าเป็นคนขี้เหนียวให้ตั้งเป้าว่าต่อไปนี้ฉันจะแบ่งปัน เป็นต้น รวมถึงควรฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วยหยุดความคิดไม่ให้ฟุ้งซ่านได้ นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ทุกองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจ นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ควรมีภารกิจที่ได้ร่วมลำบากกับผู้อื่นด้วย เพื่อเปิดความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง
คุณโกวิน ฤทธิกานนท์ หนึ่งในผู้ร่วมฟังเสวนา กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้เป็นประโยชน์มาก ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีจากบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ด้านการทำงาน เพราะบางครั้งตนเองติดอยู่กับความสำเร็จมากเกินไป ทำให้รับฟังผู้อื่นมากขึ้น ฝึกที่จะยอมรับความล้มเหลว และได้เรียนรู้วิธีจัดการกับจิตใจและนิสัยของตนเอง
ขณะที่ คุณอรพรรณ ตาฬวัฒน์ ผู้ร่วมฟังเสวนา กล่าวเช่นกันว่า ได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้ว่าการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติที่ผิดพลาด แต่ควรเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนา ตนจะแบ่งปันความรู้ดีๆ ให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กรต่อไป
ทั้งนี้ CPF มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมองค์กรให้ทันกับยุคสมัย การแข่งขันทางธุรกิจที่ท้าทาย พร้อมกับการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน
Cr.PR CPF