CPF ปรับเครดิตเทอมชำระค่าสินค้า 30 วัน อุ้ม SMEs เพิ่มสภาพคล่อง ร่วมฟื้นเศรษฐกิจไทย


CPF ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกพลังบริษัทและร้านค้าในกลุ่มช่วยคู่ค้าโดยเฉพาะ SMEs 3,000-4,000 ราย ลดระยะเวลาชำระค่าสินค้า หรือ เครดิตเทอม เหลือภายใน 30 วัน ช่วยเสริมสภาพคล่องให้คู่ค้า ลดปัญหาการเลิกจ้างงาน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19

CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในส่วนของ CPF พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือ SMEs ทุกราย โดยให้บริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ CP, CP FreshMart และ BKP ปรับระบบการชำระหนี้ให้มีระยะเวลาสั้นลง สามารถจ่ายค่าสินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ เสริมสภาพคล่องให้คู่ค้าของ CPF สามารถนำเงินไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

“บริษัทฯ พร้อมดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้เครดิตเทอม 30 วันอยู่แล้วกับคู่ค้าจำนวนหนึ่ง และจะเร่งดำเนินให้ครบทุกราย 100% ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจต่อไปได้ มีการจ้างงานต่อเนื่อง และยังช่วยฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดีขึ้นอีกด้วย” CEO คุณประสิทธิ์ กล่าว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร มีคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประมาณ 3,000- 4,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นซัพพลายเออร์วัตถุดิบ เครื่องปรุง บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัยให้ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ดังนั้น การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการได้มีการบริหารการเงินได้ไม่ติดขัด ไม่เพียงช่วยผู้ประกอบการให้อยู่รอดแล้ว สามารถนำเงินไปลงทุนต่อและชำระค่าปัจจัยต่างๆ ลดปัญหาการเลิกจ้างงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการช่วยพัฒนาขีดความสามารถให้กับคู่ค้าของบริษัทเติบโตไปด้วยกันอีกด้วย

Cr. PR CPF