ผู้ว่าฯ โคราช ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โรงงาน CPF

คุณกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการด้านสาธารณสุข ด้านแรงงานและด้านปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา ของ CPF พร้อมร่วมประชุมรับฟังแผนและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงงาน จากผู้บริหาร CPF
จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ รวมทั้งหอพักของพนักงาน โดยมี คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ให้การต้อนรับ ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย ขณะที่ คุณปิโยรส ธรรมจารึก รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา
การตรวจเยี่ยมโรงงานในครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิดในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ลูกค้า ประชาชน และชุมชนรอบข้าง
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯ โคราช ได้กล่าวชมเชยและขอขอบคุณผู้บริหาร CPF ที่ดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด นับเป็นความร่วมมือที่ดีที่จะช่วยให้ จ.นครราชสีมา สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี รวมทั้งเชิญ CPF ช่วยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน
Cr.PR CPF