ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ CPF โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ “มอบน้ำดื่ม” หนุน ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา

คุณจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชาว CPF โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตัวแทนบริษัทฯ ผนึกกำลัง เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) และภาคีเครือข่าย มอบน้ำดื่ม 2,400 ขวด จาก CPF ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือซีพี ให้ศูนย์ฉีดวัคซีน สนามติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ฉีดวัคซีน และผู้กักตัว (กลุ่มเสี่ยงสูง) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ LQ หอพักนักกีฬา ร่วมสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน โดยมี คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รับมอบ
Cr.PR CPF