CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ หาดใหญ่-มหาชัย-ท่าเรือ สร้างสุขให้ผู้สูงวัย สู้โควิด

คุณสุนทร​ สุบรรพวงศ์​ ผู้บริหารด้าน CSR และพนักงาน CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่​ เดินหน้าโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” อย่างต่อเนื่อง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงวัย รวม 2 ท่าน เพื่อใช้ดำรงชีพสู้ภัยโควิด
ขณะที่ คุณสะแวง เทียมเงิน ผู้บริหารและพนักงาน CPF โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือในโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่โดยรอบโรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด
ด้าน คุณวัชรพงษ์ เวียงยา ผู้จัดการฝ่ายธุรการ และคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ออกเยี่ยมและตรวจสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มซีพีและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงวัย รวม 6 ท่าน ภายใต้โครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ณ ชุมชนบางโทรัด ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
สำหรับโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รอบโรงงานของ CPF ที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยผู้สูงอายุจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ทั่วประเทศ ประมาณ 900 ราย