CPF ทั่วไทย ร่วมพิธีสารทจีน ประจำปี 2565

คณะผู้บริหารและพนักงาน CPF ทั่วไทย อาทิ CPF สีลม, ตรอกจันทน์, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.อยุธยา, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกธารเกษม จ.สระบุรี, CPF โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด บางนา 2.5, ธุรกิจห้าดาว, BKP & JerHigh โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี, อาร์เบอร์ เอเคอร์ส และ รอส บรีดเดอร์ส, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี พร้อมใจร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสารทจีน ประจำปี 2565
Cr.PR CPF