“เพราะทุกคน คือคนสำคัญ” CPF ป้องโควิด เพื่อ “อาหารปลอดภัย” สู่ผู้บริโภคทั่วโลก

CPF ขานรับนโยบายภาครัฐและเครือซีพี จัดตั้ง “ศูนย์โควิด-19” ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด คุมเข้มทุกธุรกิจทั่วโลก ดูแล “พนักงานทุกระดับ” เพราะตระหนักว่า หากทุกคนปลอดภัย ก็จะผลิตอาหารคุณภาพให้ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอโดยไม่หยุดชะงัก