“CPF หนุนอาเซียน” วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-Based รองรับเทรนด์อาหารในอนาคต

CPF จับมือ โปรเว็ก เอเซีย ร่วมสนับสนุนการแข่งขันนวัตกรรมอาหารจากพืชของอาเซียนปี 2564 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์อาหารในอนาคต โดยเฉพาะอาหารที่มาจากพืช
คุณอรอนุช ทัพพสารดำรง รองกรรมการผู้จัดการด้านกฎระเบียบอาหาร CPF กล่าวว่า CPF ร่วมกับ ผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกและระดับภูมิภาคหลายราย ให้การสนับสนุน โปรเว็ก เอเซีย ซึ่งเป็นองค์กรวีแกนที่ไม่แสวงหากำไรที่มีเป้าหมายในส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มาจากพืช “Plant-based innovation” มุ่งเน้นส่งเสริมนักศึกษา รวมทั้งนักวิจัยและพัฒนาอาหารรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ startup ในอนาคต โดยมีมหาวิทยาลัย 20 แห่ง จาก 9 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับ เงินรางวัลรวม 5,000 เหรียญสหรัฐ กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดได้วันนี้- 13 มีนาคม 2564 และจะมีพิธีประกาศรางวัลในเดือนมิถุนายน 2564 นี้
การแข่งขันในครั้งนี้ CPF ได้กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ การพัฒนาโปรตีนจากพืชที่เป็นอาหารจานหลักในวิถีเอเซีย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองและวางแผนการเปิดตัวสินค้าให้ครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมเป็นโค้ชให้กับนักศึกษาที่เข้ารอบ โดยจะประชุมออนไลน์ร่วมกัน เพื่อติดตามความคืบหน้า ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งแนวคิดที่เสนอในโครงการ อาจมีโอกาสพัฒนานำไปสร้างธุรกิจ Startup ในอนาคต เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างเครือข่ายธุรกิจของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับโปรตีนทางเลือกในเอเซีย
CPF ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและวิจัยอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โดยมีเป้าหมายผลิตอาหารปลอดภัยและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างอาหารทางเลือกและส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ซึ่งปัจจุบันมากกว่า 30% ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกัน ในปี 2563 เด็ก เยาวชนและผู้บริโภค 1.3 ล้านคนในไทยได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงอาหารและเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร โภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้การผลิตและการบริโภคมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Cr.PR CPF