คุณประสิทธิ์ CEO ซีพีเอฟ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์รับมือโควิด-19 เวทีเสวนางาน 20 ปี เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ

31 สิงหาคม 2563 คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ ขึ้นเวทีเสวนาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ และครบรอบ 75 ปี องค์การสหประชาชาติ จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

โดยแบ่งปันประสบการณ์ว่า ในฐานะ CPF เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์และมีกิจการใน 17 ประเทศ และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไป 30 ประเทศทั่วโลก CPF มีพนักงานอยู่ประมาณ 1 แสนคน ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการรักษาบุคลากรขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายของเครือซีพีที่ไม่ปลดพนักงานออกในช่วงโควิด-19 พร้อมมีโครงการช่วยเหลือพนักงานหลายรูปแบบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพนักงานที่สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้

นอกจากนี้ CPF ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตอาหารให้เพียงพอ โดยเราเป็นหนึ่งองค์กรที่ออกมายืนยันมีอาหารเพียงพออย่างแน่นอน ซึ่งในการผลิตอาหารอย่างเพียงพอ เรากลับมาดูแลบุคลากรขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกคนว่า CPF ไม่หยุดผลิตอาหาร ขณะเดียวกัน ยังจุดประกายให้พนักงานได้ตระหนักว่า การมาทำงานที่บริษัทฯ มีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ CPF ยังบริหารความกลัวของพนักงาน โดยปรับกระบวนการใหม่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงานสูงสุด สูงกว่ามาตรฐานที่มีในโลก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำหน้าที่ผลิตอาหาร ได้อย่างต่อเนื่อง เสริมความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

คุณประสิทธิ์ ได้กล่าวย้ำเรื่องการดูแลบุคลากรในองค์กรว่า ในการดำเนินธุรกิจ องค์กรไม่สามารถอยู่ได้ ถ้าไม่ดูแลคนให้เพียงพอในทุกระดับ ด้วยความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 8 กิจกรรม ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ซีพีเอฟ ได้เดินหน้าส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยในช่วงโควิด-19 ส่งอาหารพร้อมทานใน “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ 200 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนผู้เฝ้าระวังที่กลับจากประเทศเสี่ยงอีก 20,000 คน และมี “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจให้โรงพยาบาล และครอบครัวแพทย์-พยาบาล” จำนวน 20,000 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบส่วนลดสุดพิเศษ ช่วยลดค่าครองชีพ สำหรับการซื้อสินค้าในร้านซีพี เฟรชมาร์ท จำนวน 1 ล้านใบ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ในโครงการ “คูปองส่วนลดจากใจ…ให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนำ CPF Food Truck ส่งมอบอาหารให้กับชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100 ชุมชน ในโครงการ “อาหารปลอดภัย จากใจ…สู่ชุมชน” โดยผนึกกำลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดแคมเปญ “ลดจริง..ไม่ทิ้งกัน ช่วยค่าครองชีพ” ในร้านซีพี เฟรชมาร์ท จำหน่ายข้าวกล่อง ในราคาเพียง 20 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของคนไทย ให้เข้าถึงอาหารอร่อย คุณภาพดีในราคาประหยัดด้วย

สำหรับการบริหารจัดการภายใน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์โควิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน โดยให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัยของพนักงานที่มาทำงานในประเทศ และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับกิจการ CPF ในทุกประเทศดำเนินการตาม ทั้งที่เวียดนาม รัสเซีย กัมพูชา ลาว เป็นต้น โดยเฉพาะที่รัสเซีย ผู้ว่าการรัฐเลนินกราด ได้เข้ามาเยี่ยมชมมาตรการป้องกันของซีพีเอฟ รัสเซีย และใช้เป็นต้นแบบให้บริษัทฯ ในเมืองอีกด้วย

Cr:Pr CPF