“CPF – SCG“ ร่วมยกระดับมาตรฐานอาคารเขียว และนำนวัตกรรมก่อสร้าง ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จับมือสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง CPF ร่วมลงนาม MOU กับ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Managing Director บจ.เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง หรือ BLC และ คุณสุรชัย นิ่มละออ President-Green Solution Business บจ.ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ใน “โครงการพัฒนาอาคารเขียว นวัตกรรมการก่อสร้าง อาคารและฟาร์มประหยัดพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างสู่อาคารประหยัดพลังงาน มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร โดยมี น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ และ คุณกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ CPF ร่วมด้วย ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม
พิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมก่อสร้างมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรในการออกแบบ ก่อสร้างอาคารใหม่ และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม เช่น อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างภายในฟาร์ม เพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ซึ่งเป็นบริการที่ BLC มีความเชี่ยวชาญ และ CPAC มีนวัตกรรมโซลูชั่นตอบจอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ CPF
คุณพีรพงศ์ กล่าวว่า CPF ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือระหว่าง CPF และ SCG เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ตอบโจทย์แนวทางการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทที่มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวนโยบายของไทยและประชาคมโลก ด้วยการร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ในปีนี้ มีแผนที่จะดำเนินโครงการ 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ โรงงานชำแหละและตัดแต่งสุกรศรีสะเกษ มุ่งเน้นให้เป็นต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสุขภาวะที่ดีของผู้ที่ทำงานในอาคาร เป็นมิตรกับชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม สอดรับกับเป้าหมายของ CPF ที่มุ่งสู่องค์กรลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net-Zero ในปี 2050 และมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียน 100%
ด้าน คุณวชิระชัย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดี CPF และ SCG ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนเหมือนกัน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และการให้คำปรึกษากว่า 200 โครงการของ BLC เชื่อมั่นว่าจะช่วย CPF พัฒนาอาคารเขียวตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้าง จนถึงได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ทั้งนี้ BLC จะต่อยอดสู่ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงการอื่นๆ ของ CPF ต่อไป
ขณะที่ คุณสุรชัย เสริมว่า จากความร่วมมือครั้งนี้ CPAC เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างอาคารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างตั้งการออกแบบจนถึงการบำรุงรักษาอาคาร โดย CPAC มีนวัตกรรมทั้งวัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างรวดเร็วขึ้น ลดการใช้วัสดุ ลดการสูญเสีย ลดของเสีย รวมทั้งการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลอดกระบวนการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมการฟื้นฟูอาคารเก่าให้สามารถตอบโจทย์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
Cr.PR CPF