สวัสดีปีใหม่ 2565 “คณะผู้บริหาร CPF” ขอบคุณ พนง. ร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ และทำประโยชน์เพื่อประเทศ พร้อมอวยพรปีใหม่ ให้ทุกคนมีสุขภาพกายใจแข็งแรง การ์ดอย่าตก

คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และคุณไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน CPF ขอบคุณพนักงานที่ร่วมใจกันฟันฝ่าวิกฤตและอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านภาวะวิกฤตนั้นมาได้อย่างดี และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความปรารถนาดี จากบริษัทฯ ไปยังสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ จึงเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราชาว CPF ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและประเทศชาติร่วมกัน
สำหรับปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สภาวการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น ทุกคนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และด้วยความห่วงใยจากบริษัทฯ จึงขอให้เพื่อนพนักงานทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนตามมาตรการของภาครัฐและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พวกเราชาว CPF และครอบครัว ประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ สำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
สวัสดีปีใหม่ครับ 😃💚