เครือเจริญโภคภัณฑ์จับมือพันธมิตรร่วมเปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ”ซีพี-รามคำแหง-นพรัตนราชธานี” ช่วยผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที  เปิดเป็นทางการ 1 กันยายน 2564 

วันนี้ (1 กันยายน 2564)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดตั้ง ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด19 ซีพีรามคำแหงนพรัตนราชธานี ณ อาคารโรงยิมเนเซียม 1 ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาในระบบ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2564  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคุณสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เข้าร่วม ณ อาคารพิริยราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation : CI ) ใช้อาคารยิมเนเซียม 1  บริเวณใกล้ประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง  โดย บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนด้านการปรับปรุงสถานที่ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมตามมาตรฐานของกระทรวงสารณสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจัดทีมแพทย์ พยาบาล ดูแลเฝ้าสังเกตอาการผู้ติดเชื้อ โดยมีสำนักงานเขตบางกระปิ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ติดเชื้อที่จะเข้ามาพักรักษาตัวในศูนย์พักคอยดังกล่าว

คุณสุภกิต  เจียรวนนท์   กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่ยังคงระบาดรุนแรงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลสนามมีไม่เพียงพอรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และเกินศักยภาพที่โรงพยาบาลในระบบจะรับมือได้ โรงพยาบาลสนามจึงมีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ดังนั้น เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีนโยบายสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์พักคอยแห่งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุขของประเทศ และขอขอบพระคุณ กรมการแพทย์ สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานเขตบางกะปิ และทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเปลี่ยนโรงยิม 1 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวมในยามที่กำลังเผชิญความยากลำบากในครั้งนี้

 

 

default